بعد از موفقیت جک S5 در بازار ایران، شرکت واردکننده اقدام به مونتاژ یک کراس‌اور کوچک‌نر به نام S3 گرفت. این خودرو برخلاف S5 از نظر قدرت پیشرانه و توانایی فنی، برتری خاصی نسبت به رقبا نداشت؛ اما موفق به جذب مشتری در ایران شد.JAC ...

بعد از موفقیت جک S5 در بازار ایران، شرکت واردکننده اقدام به مونتاژ یک کراس‌اور کوچک‌نر به نام S3 گرفت. این خودرو برخلاف S5 ...