لندمارک V7 یک شاسی بلند چینی است که کمپانی تازه تاسیس ژانگ چینگ آن را تولید می‌کند و بهمن موتور در سال 1393 تصمیم به تولید آن در ایران گرفت. البته تولید آن تنها در تعداد محدودی صورت گرفت و به دلیل استقبال بسیار پایین ...

لندمارک V7 یک شاسی بلند چینی است که کمپانی تازه تاسیس ژانگ چینگ آن را تولید می‌کند و بهمن موتور در سال 1393 تصمیم ...