دانستنی جالب از خودرو ها   1⃣- در اولین خودرو هابه جای فرمان از اهرم استفاده می شده است. (بعضی ها به آن جوی استیک می‌گفتند.) 2⃣- اولین وسیله نقلیه که می‌توانست با نیروی قدرت خود کار کند، سال ۱۷۶۹ ساخته شد. وزن آن ۸۰۰۰ پوند ...

دانستنی جالب از خودرو ها   1⃣- در اولین خودرو هابه جای فرمان از اهرم استفاده می شده است. (بعضی ها به آن جوی استیک ...