تعریف تسمه تایم و کاربرد آن در خودرو در همه خودروها تسمه‌ای می‌باشد که قطعاتی چون دینام، واترپمپ، کمپرسور كولر و احتمال فرمان هيدروليك از آن استفاده می‌کنند.که به آن تسمه تایم می‌گویند   محل نصب تسمه تایم معمولا این تسمه از بیرون ...

    تعریف تسمه تایم و کاربرد آن در خودرو در همه خودروها تسمه‌ای می‌باشد که قطعاتی چون دینام، واترپمپ، کمپرسور كولر و احتمال ...