‌📛برخي از دلايل زياد استارت خوردن خودرو   🚨⬅️ اگر موتور، با استارت زیاد روشن شده و سپس، دود سفید از اگزوز خارج می شود و موتور لرزش دارد، احتمالاً علت آن ورود آب به فضای احتراق است که خرابی واشر سرسیلندر دلیل آن است. ...

‌📛برخي از دلايل زياد استارت خوردن خودرو   🚨⬅️ اگر موتور، با استارت زیاد روشن شده و سپس، دود سفید از اگزوز خارج می ...