مزدا 2 یا در همان مزدا دِمیو، یک خودرو کوچک شهری یا سوپرمینی است که در سال 1996 برای نخستین بار بر روی خط تولید رفت. البته مزدا 2 در حال حاضر هم در چهارمین نسل خود به تولید می‌رسد. اما آن مدلی که در ...

مزدا 2 یا در همان مزدا دِمیو، یک خودرو کوچک شهری یا سوپرمینی است که در سال 1996 برای نخستین بار بر روی خط ...