آرمِیچِر (به انگلیسی: Armature) بخشی از موتورالکتریکی است که به آن ولتاژ ورودی اعمال می‌شود، یا بخشی از ژنراتور است که در آن ولتاژ تولید می‌شودو با توجه به ساختمان ماشین هر کدام از بخش‌های چرخان (روتور) یا ایستاده (استاتو) می‌توانند به عنوان آرمیچر باشند. ...

آرمِیچِر (به انگلیسی: Armature) بخشی از موتورالکتریکی است که به آن ولتاژ ورودی اعمال می‌شود، یا بخشی از ژنراتور است که در آن ولتاژ ...